Kontakt : 510-500-224

My Account

Cart

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA VENTUM DONALD FFP2 NRD Z ZAWORKIEM

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA VENTUM DONALD FFP2 NRD Z ZAWORKIEM

15.49  brutto

  • Symbol: T-9910 VD Z | EAN: 1110003421425

Towar niedostępny

Porównaj
SKU: 2541a82e0557 Kategorie: ,

Udostępnij ten post

Opis

Półmaska serii DONALD V FFP2 NR D, przeznaczone są do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów oraz aerozoli cząstek stałych i ciekłych o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 10 x NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie). Przykłady zastosowań: Półmaski mogą być stosowane tam, gdzie występują duże stężenia pyłów respirabilnych. Chronią przed szkodliwym działaniem pyłów zawierającymi azbest, beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne, włókna szklanego, węgla kamiennego i brunatnego, granitu, marmuru, piaskowca, dolomitu itp. Mogą być stosowane przy obróbce (cięcie, szlifowanie) żelaza, stali i kamienia, drewna w tartakach i stolarniach; czyszczenie odlewów i konstrukcj i stalowych, produkcji i przeładunku wapna, cementu, nawozów sztucznych, surowców dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego, surowców dla przemysłu gumowego; produkcji mąki i pasz. Chronią przed pyłami wywołującymi pylicę – szczególnie krzemicę, pyłami zawierającymi wolną krzemionkę (SiO 2) kwarcu, chalcedonu, krystobalitu, opalu, szkła kwarcowego, cementu, węgla kamiennego, węgla brunatnego, talku, wełny mineralnej, gleby, kamieni szlifierskich. Przemysł: chemiczny, szklarski, optyczny, elektroniczny, odlewniczy, budownictwo, przemysł farmaceutyczny. WYMAGANIA Półmaski DONALD klasy FFP2 są zgodne z: • przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. nr 259, poz. 2173); • normami krajowymi PN-EN 149:2001 + A1:2010, transponującą europejskie normy zharmonizowane EN 149:2001 + A1:2009. • normą krajową PN-E-05204:1994 p.3.2.2 f odnoszący się do przestrzeni zagrożenia wybuchem, co jest potwierdzone pozytywną oceną Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie; • wymaganiami w zakresie nieszkodliwości dla zdrowia użytkownika zastosowanych materiałów, co jest potwierdzone pozytywną oceną Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU 1. Zabrania się użytkowania półmaski w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze 2. Zabrania się używania półmaski, jeżeli nie jest możliwe jej prawidłowe i szczelne dopasowanie do twarzy 3. Nie stosować półmasek, jeżeli nie jest znany rodzaj, stężenie i właściwości substancji szkodliwych 4. Półmaski nie chronią przed parami i gazami 5. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski.

Informacje dodatkowe

Marka: